Zilveren  Sponsoren:

Bronzen sponsor:Sponsor:


 

Dagvoorzitter en spreker - Jitske Kramer

Tijdens het LVV congres is Jitske Kramer zowel dagvoorzitter als spreker.

Zij is expert op het gebied van diversiteit, inclusie, internationaal samenwerken en organisatiecultuur en gaat er van uit dat iedereen anders is. Haar motto is dan ook: “Verschillen maken de mens”. Tijdens haar verhaal gaat Jitske op zoek naar diepgang, geeft zij verrassende nieuwe inzichten en licht zij toe hoe we deze praktisch kunnen toepassen.

Drs. Jitske Kramer (1973) is spreker, ondernemer, oprichter/eigenaar van HumanDimensions en co-auteur van De Corporate Tribe (managementboek van het jaar 2016).


Dolf Jansen

Dolf Jansen is een cabaretier, schrijver, presentator, criminoloog, columnist en marathonloper. Dolf is al heel lang ambassadeur van Oxfam-Novib. 
  


Ministerie van SZW

Een citaat uit de brief van Staatssecretaris T. van Ark: 
De vertrouwenspersoon is, zo blijkt uit dit onderzoek, een breed geaccepteerde maatregel om invulling te geven aan het PSA-beleid. Het bevestigt hoe belangrijk het is dat werknemers voor laagdrempelige hulp in een vroeg stadium terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan slachtoffers van ongewenst gedrag ondersteunen, persoonlijk leed helpen voorkomen en kan bijdragen aan een gezonde werkomgeving. Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat de rol van de vertrouwenspersoon geen eenvoudige is. Ik vind het belangrijk dit te constateren, omdat veel mensen in Nederland, vaak naast hun reguliere takenpakket, deze rol op zich nemen, en daarvoor waardering verdienen.


Spreker - Dr. Janine Janssen

Dr. Janine Janssen spreekt tijdens het LVV congres. Zij gaat in op het verkennen van de grenzen van #MeToo. Eerst schetst zij kort de ontstaansgeschiedenis van #MeToo. Daarna focust zij zich op afhankelijkheidsrelaties. In alle #MeToo-gevallen is er namelijk een relatie tussen afhankelijkheid en seksueel overschrijdend gedrag. Maar het is nog maar de vraag of afhankelijkheid altijd slecht is. Wanneer is het riskant? En wat kun je daaraan doen in het kader van preventie en aanpak?

Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties binnen het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Het onderzoek dat binnen haar lectoraat wordt gedaan, richt zich op de professionalisering van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld, loverboy problematiek en geweld door professionals in instellingen. Daarnaast werkt Janine ook als hoofd onderzoek bij het Nationaal Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie. 


Sprekers - Mirjam Engelen en Marjolein Sax

Het instellen van een vertrouwenspersoon is één van de maatregelen die organisaties kunnen nemen om PSA, specifieke ongewenste omgangsvormen, te voorkomen en te bestrijden. In opdracht van het Ministerie van SZW hebben Mirjam Engelen en Marjolein Sax onderzoek gedaan naar de rol en positie van vertrouwenspersonen in de praktijk. Tijdens het congres zullen Mirjam en Marjolein de belangrijkste bevindingen uit het rapport presenteren en ingaan op vragen vanuit de zaal. Daarnaast zijn ze benieuwd hoe de aanwezigen tegen de resultaten van het onderzoek aankijken. 

Na een studie sociale- en organisatiepsychologie was Mirjam werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Leiden. Tussen 1997 en 2016 werkte zij bij Research voor Beleid en Panteia. Zij was verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, op het terrein van werk en inkomen. Haar specialiteiten zijn arbeidsparticipatie en gezond en veilig werken.In 2011 voerde zij, na een aantal deelonderzoeken, de evaluatie en beleidsdoorlichting van de Arbeidsomstandighedenwet uit. In 2016 richtte zij, met twee partners, De Beleidsonderzoekers op. 

Marjolein studeerde in 2014 af en begon als onderzoeker bij Panteia, op het gebied van sociale vraagstukken. Sinds 2018 werkt ze bij De Beleidsonderzoekers aan onderwerpen als sociale zekerheid, werken met een arbeidsbeperking en duurzame inzetbaarheid. Ze werkt onder andere voor diverse ministeries (SZW, VWS, BZK), brancheorganisaties en gemeentelijke rekenkamers. Haar focus ligt op kwalitatief onderzoek. Ze is bedreven in documentenstudie en dieptinterviews variërend van beleidsmakers en bestuurders tot Wajongers of uitkeringsgerechtigden.


Spreker - Wilbert Tomesen
Wilbert Tomesen is sinds afgelopen juli 
voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Het Huis adviseert melders hoe ze om moeten gaan met het melden van een misstand, kan op verzoek van de melder onderzoek verrichten en bevordert integriteitsmanagement bij werkgevers. Voordat Wilbert Tomesen voorzitter werd bij het Huis voor Klokkenluiders was hij onder meer vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Zwolle en waarnemend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Almelo. Daarvoor was hij onder meer fungerend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag en officier van justitie te Aruba.


Spreker - Herman Geerdink (algemeen directeur FNV)