Over de spreker - Peter Fijbes 

Peter Fijbes is organisatieadviseur, trainer en auteur van het boek ‘Angstcultuur’ (Boom Uitgevers Amsterdam). In zijn dagelijkse werk via Fijbes Consultancy & Training heeft hij direct te maken met de effecten van groeps- en organisatieculturen waar angst en wantrouwen de boventoon voeren. Hij ondersteunt nieuwe groepen om in een vroeg stadium de samenwerking zodanig vorm te geven dat angstcultuur, of andere organisatiedisfuncties zich niet kunnen postvatten. Daarnaast analyseert hij groeps- en organisatieculturen en ondersteunt in het plegen van interventies en het nemen van preventieve maatregelen tegen organisatiedisfuncties. Het diagnosticeren en aanpakken van de gevolgen van angst(culturen) neemt daarin een prominente plek in.