Aanmelden
Deelname aan het LVV Jaarcongres is gratis en alleen mogelijk voor LVV-leden.

Mocht u nog geen lid zijn en wilt u wél graag bij het LVV Jaarcongres aanwezig zijn? Meldt u zich dan eerst aan als lid via de LVV website.
Nadat uw lidmaatschap is bevestigd kunt u zich aanmelden voor het congres. Het lidmaatschap geldt dan tenminste tot en met 31 december 2022.

Klik hier voor het aanmeldformulier van het LVV lidmaatschap.

Hercertificering
Omdat het congres gratis wordt aangeboden, kunnen geen BNS-uren worden toegekend. Wanneer u het hele congres aanwezig bent ontvangt u ten behoeve van uw hercertificering 4 uur extra activiteit. 

Tarieven
LVV-leden: Gratis
No-show: € 75,- (excl. 21% BTW)

Deelnemers ontvangen uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst de laatste details over deelname aan het congres, zoals een routebeschrijving, het definitieve programma en de inhoud van de workshops.

Annuleren/No-show
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor het LVV Jaarcongres rekenen wij op uw komst.

Bent u 18 november onverhoopt verhinderd, dan kunt u tot en met maandag 1 november 2021 kosteloos annuleren door een e-mail te sturen.

Meldt u zich af na maandag 1 november 2021 of bent u 18 november afwezig zonder enige berichtgeving, dan zullen wij het no-show tarief van € 75,- excl. BTW in rekening brengen.

Dieetwensen en/of allergieën
Mocht u dieetwensen of allergieën hebben, dan kunt u dit doorgeven voor 1 november via een email zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 

Beeldmateriaal congres
Op het congres worden foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als u er bezwaar tegen hebt dat u herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het congres bij de registratiebalie. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren.

Het congres start over
24 dagen
9 uur
26 min.
5 sec.