Over de sprekers - Marijntje Zweegers en Egbert Righolt

Marijntje Zweegers is wnd. directeur bij het Huis  
voor Klokkenluiders en coördinator bij de afdeling preventie. Hiervoor was zij hoofd bij Bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS), waar zij aan een team van integriteitsadviseurs en professionals leiding gaf. Zweegers studeerde Nederlands Recht in Utrecht en werkte daarna bij het UWV,  waar zij als juridisch adviseur en onderzoeker werkte en betrokken was bij de opbouw van het interne integriteitsbureau. Zij heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd op het gebied van integriteitmanagement in de publieke en private sector.

Egbert Righolt  is senior adviseur en plv.coördinator van de afdeling Advies bij het Huis voor Klokkenluiders. Hiervoor was hij als senior bestuurlijk juridisch adviseur werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland. In deze functie heeft hij mede het integriteitsbeleid vormgegeven. Righolt studeerde Nederlands Recht in Rotterdam. Nadien was hij onder andere werkzaam als advocaat in Dordrecht. Hij heeft een jarenlange ervaring in de advisering op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zowel binnen als buiten de overheid.