Over de workshop: Loskomen van gewoontepatronen bij “lastige verschillen”

Verschillen met een ander, die we als lastig ervaren, roepen vaak gevoelens op waarmee we moeilijk kunnen omgaan. In dergelijke situaties zijn we geneigd automatisch in een bepaald voorkeursgedrag schieten, dat vaak niet effectief is. Voor een vertrouwenspersoon is zelfkennis over het eigen gedrag in situaties, die hem of haar kunnen raken, van groot belang. Daarnaast gaat het er om gevoel te krijgen voor een houding, waarmee verschillen er wel kunnen zijn en het contact met zowel jezelf als de ander  behouden blijft en versterkt wordt.

In de ervaringsgerichte workshop krijg je, aan de hand van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf, inzicht in:

De ervaring van de ‘open’ houding, die niet door onze gewoontepatronen wordt gekleurd.

Lees meer over de sprekers: Daan Limburg