De vertrouwenspersonen Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven

Onlangs heeft het Huis voor klokkenluiders een onderzoeksrapport gepubliceerd over de stand van zaken rondom de vertrouwenspersonen integriteit.
Met de komst van de Wet Huis voor Klokkenluiders, is ook de “adviseur in vertrouwen” ofwel de vertrouwenspersoon integriteit geïntroduceerd. 
Wat is de rol van de vertrouwenspersoon VPI, waarom is het een belangrijke schakel in het meldproces, waar zien we ontwikkelingen, en hoe verhoudt deze rol zich met de vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen? Interessant om hier met elkaar over door te praten tijdens de workshops, waarbij we laten zien wat het Huis voor Klokkenluiders voor de vertrouwenspersonen kan betekenen.

Download hier de presentatie