Bijdragen aan een veilig sportklimaat 

In deze informatieve workshop wordt geschetst hoe je als vertrouwenspersoon te werk kunt gaan om via de gemeente bij sportverenigingen als vertrouwenspersoon ingezet te worden en wat je kunt doen om verenigingen te ondersteunen met het creëren van een veilig sportklimaat.