HET PROGRAMMA

13.00 uur Opening en welkom door host Dirk Zeelenberg en co-host Anneke Oosting
Dirk is acteur, presentator en trouwambtenaar. Door zijn ervaring weet Dirk als geen ander de juiste vragen te stellen en aandacht te hebben voor het antwoord! 
Anneke is als strategisch adviseur werkzaam bij de Staf Korpsleiding van de politie. Anneke haar verbondenheid met het thema omgangsvormen is ontstaan toen zij 41 jaar geleden als één van de eerste vrouwen binnen de politie kwam te werken. In de periode dat zij Directeur was van Landelijk Expertise Centrum Diversiteit van de politie, ontstond het inzichten dat diversiteit, omgangsvormen en integriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook nu in een tijd waarin de politie voor een enorm vervangingsvraagstuk staat, zijn deze thema’s zeer actueel.  

13.10 uur Tafelgast Marinka Lipsius, auteur Factor Moed! en Factor Doen!
Na vele jaren als leidinggevende en vertrouwenspersoon te hebben gewerkt zette Marinka haar fascinatie voor het thema ‘moed’ om in research en een boek. Op een transparante en leerzame manier komt naar voren hoe moed eruitziet, en wat ervoor nodig is om moed te ontwikkelen. In Factor Doen! geeft ze handvatten voor de meest effectieve manier van overtuigen en het (her)vinden van regie. Een interview met waardevolle inzichten voor slachtoffers van pesten, melders en natuurlijk de vertrouwenspersoon.

13.35 uur Tafelgast Aswintha Vermeulen, ervaringsdeskundige
Aswintha schreef het nummer ‘Mama, waarom heb je mij niet wit gemaakt?’ en aan tafel bij Dirk vertelt zij het verhaal achter het nummer dat honderden mensen tijdens het Black Lives Matters-protest in Den Bosch afgelopen juni deed zwijgen. Zij zal samen met pianist Nick Hurmans haar nummer ten gehore brengen.

14.05 uur Tafelgast Maaike Grauwmeijer, vertrouwenspersoon 
Maaike heeft haar eerste ervaring met arbeidsconflicten opgedaan als arbeidsrecht advocaat, maar al snel merkte zij dat de juridische kant van een probleem vaak niet de oplossing kan brengen. Maaike is zich gaan verdiepen in andere manieren om conflicten en pestgedrag op te lossen. Zij vertelt waarom vroegtijdige signalering en communicatie noodzakelijk is en geeft praktische tips waar je zelf mee aan de slag kunt gaan.

14.30 uur Pauze

14.45 uur Tafelgast Eelste Abels, Genderfilosoof Gender is iets waar we niet vaak bij stil staan, maar een enorme invloed op ons heeft. Op ons handelen, ons denken, ons zelfbeeld, onze levens, relaties, alles!
De missing link tussen wat nu gewoon is, en steeds normaler gaat worden: een inclusievere maatschappij, waarin iedereen de ruimte voelt om zichzelf te kunnen zijn. Dat is meer dan praktische en/of juridische ruimte. Eelste stelt vragen waardoor je je gaat afvragen of jij iedereen wel die ruimte geeft.

15.10 uur Tafelgast Marjolein Uiterwijk, Specialist Arbeid & Organisatie op PSA, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid & Bram den Hartog, Specialist Arbeid & Organisatie op onderwerp discriminatie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Marjolein en Bram vertellen meer over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) -  in het bijzonder over pesten en discriminatie - en hoe dit in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld is. Hoe een inspectie op PSA in zijn werk gaat en welke andere interventies en producten er zijn voor PSA. Hoe handhaving tot stand komt, het belang van het inventariseren van de risico’s en het bepalen van de maatregelen. 

15.40 uur Tijd voor jouw mening
Wij vragen je in te loggen in Mentimeter (instructies volgen) en verschillende pollvragen te beantwoorden. De uitslag wordt direct in de uitzending getoond en Dirk zal de uitkomsten daarvan bespreken met onze tafelgasten.

16.00 uur  LVV voorzitter Inge te Brake
Inge vertelt over de recente ontwikkeling binnen de LVV en de plannen die op stapel staan.

16.10 uur Time to sing goodbye
Aswintha Vermeulen sluit de middag op musicale wijze af.